Cultuur

Cultuurgroep 

​​​​​​​Komt elke derde donderdag van de maand bijeen.
Een enthousiaste groep mensen die belangstelling heeft voor culturele onderwerpen in brede zin.

Elke derde donderdagochtend van de maand is de groep te gast bij één van leden thuis, behoudens de maanden juli, augustus en december. Op het programma staat een voordracht door een van de leden, of een activiteit buitenshuis, zoals een museumbezoek. Onder het motto ‘’voor de leden, door de leden’’ is het de bedoeling dat de programmaonderdelen vanuit de leden zelf komen. Er worden geen sprekers ingehuurd. Ook wordt aan de leden gevraagd om hun huis ter beschikking te stellen voor de bijeenkomsten, natuurlijk als het huis er geschikt voor is.

Het progamma voor het voorjaar 2024 vindt u via deze link.

Aansluitend is er een gezellige gezamenlijke lunch waaraan de deelnemers een bijdrage leveren in de vorm van een zelf meegenomen gerecht. Dat levert meestal een kleurrijke tafel op met een diversiteit aan gerechten.

Bij museumbezoek wordt de lunch in een restaurant gebruikt. 

De groep vraagt een kleine financiële bijdrage van € 10,00 per persoon, per kalenderjaar voor te maken kosten.

Nieuwe (ANM) leden zijn welkom. Om kennis te maken kunt u ook enkele keren de bijeenkomsten bijwonen als introducee.

Wilt u lid worden van de Cultuurgroep? Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Connie de Blécourt. De contactgegevens kunt u vinden via de ledenlogin onder het tabblad; Contactpersonen Groepsactiviteiten. 

Cultuurgroep.jpg
Beeld.jpeg

Onze sponsoren