Over ons

Thuis in de Provence”, dat is in één zin wat de ANM is. Maar ze verwoordt ook wat de ANM probeert voor haar leden te bereiken: je thuis voelen in de Provence.

De ANM werd in 1981 opgericht als een gezelligheidsvereniging voor Nederlanders / Nederlands sprekenden die in de Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence en Alpes-Maritimes woonden.
Begonnen als een kleine vereniging, waarin iedereen elkaar nog kende, is de vereniging nu uitgegroeid tot een kleine 450 leden. De vereniging bestaat zowel uit leden die zich permanent in Frankrijk hebben gevestigd als uit leden die in de Midi een tweede huis bezitten.

Geleidelijk aan is belangenbehartiging naast de gezelligheids-aspecten ook een onderwerp geworden dat aandacht is gaan krijgen. Tijdens ontmoetingen tussen leden worden vaak onderwerpen die men tegenkomt in Frankrijk met elkaar besproken.

De activiteiten van de ANM kunnen worden onderverdeeld in jaarlijkse evenementen en in vaste (groeps) activiteiten. De evenementen worden veelal door het bestuur opgezet en bestaan bijvoorbeeld uit een Kerst- of een Nieuwjaarsreceptie, een Konings- en/of zomerfeest, een autopuzzeltocht en incidentele excursies. Momenteel vinden de meeste activiteiten plaats in de VAR. Maar de vereniging ondersteunt en is actief op zoek naar initiatieven in de andere genoemde departementen. 

De activiteitsgroepen hebben hun eigen initiatiefnemers. Naast bridge, golf en jeu de boules-groepen, kunt u ook deelnemen aan wandelingen via ANM Rando. Er is een tuingroep en een cultuurgroep met excursies of lezingen en een koor: ANM-Vocale. Een korte beschrijving kunt u vinden onder de rubriek "activiteiten".

Tenslotte is er nog een belangrijke activiteit, de uitgave van ons verenigingsblad, het ANM-Magazine, met niet alleen verenigingsnieuws maar ook artikelen over vaak actuele zaken die de Nederlanders in Frankrijk bezighouden.

Meer informatie over de vereniging vind u onder de rubriek informatie lidmaatschap, of word lid

ANM Lustrum.jpg
Zwaaiende_mensen.png
Puzzelrit Edu.JPG
ANM Mag_Cover150.png

Onze sponsoren