Over ons

Thuis in de Provence”, dat is in één zin wat de ANM is. Maar ze verwoordt ook wat de ANM probeert voor haar leden te bereiken: je thuis voelen in de Provence.

Durf 
Je in Frankrijk vestigen, of zoals velen, er een tweede huis kopen om er de vakanties door te brengen, vraagt om een grote dosis durf. Je kiest voor het klimaat, de natuur en de cultuur, maar je vergeet maar al te makkelijk, dat je in een land komt met andere wetten, andere gewoonten en een taal die nooit helemaal de jouwe wordt.

De ANM werd in 1981 opgericht als een gezelligheidsvereniging voor Nederlanders die in de VAR, Bouches-du-Rhône, Vaucluse en Alpes-de-Haute-Provence woonden.
Begonnen als een kleine vereniging, waarin iedereen elkaar nog kende, is de vereniging nu uitgegroeid tot een kleine 450 leden. De vereniging bestaat zowel uit leden die zich permanent in Frankrijk hebben gevestigd als uit leden die in de Midi een tweede huis bezitten.

Geleidelijk aan is belangenbehartiging naast de gezelligheids-aspecten ook een onderwerp geworden dat aandacht is gaan krijgen. Tijdens ontmoetingen tussen leden worden vaak problemen die men tegenkomt in Frankrijk met elkaar besproken.

De activiteiten van de ANM kunnen worden onderverdeeld in jaarlijkse evenementen en in vaste (groeps) activiteiten. De evenementen worden meestal door het bestuur opgezet en bestaan uit het Sinterklaasfeest, een Kerst- of , een Nieuwjaarsreceptie, een Konings en/of zomerfeest, een autopuzzeltocht en incidentele excursies. Momenteel vinden de meeste activiteiten plaats in de VAR.

De activiteitsgroepen hebben hun eigen initiatiefnemers. Naast bridge en jeu de boules-groepen, kunt u ook deelnemen aan wandelingen. Er is een tuingroep en een cultuurgroep met excursies of lezingen, een leesgroep en een koor: ANM-Vocale. Een korte beschrijving kunt u vinden onder de rubriek "groepsactiviteiten".

Tenslotte is nog een belangrijke activiteit de uitgave van ons verenigingsblad, het ANM-Magazine, met niet alleen verenigingsnieuws maar ook artikelen over vaak actuele zaken die de Nederlanders in Frankrijk bezighouden.

Onze sponsoren