Informatie Lidmaatschap

Contributie:

Het contributie jaar loopt van 1 oktober t/m 30 september.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 37,- voor één persoon.
Een tweede persoon uit een gezin krijgt 50% korting. Voor een (echt)paar of gezin met kinderen tot 18 jaar betaalt u dus € 55,-

U betaalt de eerste keer ook inschrijfgeld van € 15,– per persoon. Bij aanmelding ná 1 april wordt voor de rest van het nog lopende verenigingsjaar de helft van het contributiebedrag gerekend.

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap geeft recht op toegang tot alle door ANM georganiseerde evenementen (tegen een betaling van de voor leden vastgestelde bijdragen). Ook ontvangt u 4x per jaar een exemplaar van het ANM Nieuws Magazine.

U kunt zich online inschrijven! Ga naar/klik op: WORD LID

U kunt het totaalbedrag voldoen door :

* overmaken naar de Nederlandse bankrekening bij de ABN AMRO bank
NL12 ABNA 0439 6478 00 t.n.v. mr E.A. de Blécourt inz ANM 

* overmaken naar de Franse bankrekening bij de Credit Agricole
IBAN FR7619  1060  0003  0733  1450  00097
BIC AGRIFRPP891

Beëindiging Lidmaatschap:

Natuurlijk hopen wij daar niet op, maar u kunt uw lidmaatschap jaarlijks beëindigen voor 1 september van een lopend jaar. Daarna wordt er een nieuw lidmaatschapsjaar aangevangen. U kunt uw opzegging, eventueel met de reden, per e-mail sturen naar Ledenadministratie@A-N-M.com 

Onze sponsoren